Κατόπιν συνεννόησης παραδίδουμε στο χώρο σας, χωρίς καμιά επιβάρυνση οτιδήποτε χρειαστείτε.
Αν απαιτείται, αναλαμβάνουμε επίσης το στήσιμο – τοποθέτηση των προϊόντων.

Σε ορισμένα είδη παρέχεται η δυνατότητα μηνιαίας ενοικίασης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Ενδεικτικά ενοικιάζονται νοσοκομειακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, αεροστρώματα κατάκλισης, νεφελοποιητές κ.α.

Αν αντιμετωπίσετε βλάβη στο προϊόν σας, διαθέτουμε τη τεχνογνωσία και τις λύσεις έτσι ώστε να την αντιμετωπίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παρέχουμε υποστήριξη όλο το 24ώρο και σε ημέρες αργίας, σε οποιαδήποτε ανάγκη έχετε έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η υγεία του ασθενή.

Εάν διαθέτετε συσκευή άπνοιας των συνεργαζόμενων με την επιχείρηση μας οίκων κατασκευής, εκτυπώνουμε για εσάς την αναφορά που χρειάζεστε κατά την επίσκεψη στον ιατρό σας.

Τα είδη μας είναι πιστοποιημένα και σας καλύπτουμε με εγγύηση όπως αυτή ορίζεται από την νομοθεσία.

  • Πιστοποιημένη επιχείρηση σύμφωνα με τη ΔΥ8/1348/2004
  • Συμβεβλημένη επιχείρηση με τον ΕΟΠΥΥ