Εξασκητής εισπνοής Pulmo Gain

Διαβαθμίσεις:
Κόκκινο: (600cc/sec)
Κίτρινο: (900cc/sec)
Πράσινο: (1200cc/sec)

Sold By:  Stoxos Medical | Ορθοπεδικά και Ιατρικά είδη | Κόρινθος
Κατηγορίες: ,